FORRETNINGSOMRÅDE/ TJENESTER

                             INJEKSJONSARBEID

SLANGEINJEKSJON

SLØRINJEKSJON

TETTING AV VANNLEKASJER

RISS/ SPREKKINJEKSJON

-BEVARING AV KULTURMINNER

-MURVERKSTETTING  

-FUGEINJEKSJON

-SEMENTLIMINJEKSJON

- MURVERKS- OG BETONGREHABILITERING